top of page
החל מ € 1,030 

חנוכה צרפת Les Menuires שלושת העמקים

*המחירון מכיל הנחת רישום מוקדם של 50 Eur לנוסע והנו בתוקף עד תאריך 1/9/2017.
*מספר הנוסעים על בסיס רישום מוקדם הנו מוגבל והנו על בסיס כל הקודם זוכה.
*
סביון Travel רשאית לבצע שינוי במחירון וכן להפסיק את מבצע הרישום המוקדם ללא הודעה מוקדמת.

*במידה ותהיה דרישה - אפשרות להוספת ארוחות מלאות (בוקר, ערב וכריכים לצהריים).

bottom of page