החל מ € 1,500  

איטליה Sella Ronda

מחירון קנזי 2022.png

*מספר הנוסעים על בסיס רישום מוקדם הנו מוגבל והנו על בסיס כל הקודם זוכה.
*
סביון Travel רשאית לבצע שינוי במחירון וכן להפסיק את מבצע הרישום המוקדם ללא הודעה מוקדמת.